zondag 20 juni 2010

Wat NUON en RWE liever niet vertellen

Op 30 juni om 20.00 uur organiseert de Vereniging Zuivere Energie een informatieavond over de risico's voor milieu en gezondheid, welke de twee kolencentrales in de Eemshaven en de daaraan gekoppelde plannen voor ondergrondse CO2 opslag met zich mee brengen. We nodigen iedereen uit in het Dorpshuis van Roodeschool, die het verhaal willen horen dat angstvallig wordt achtergehouden door de initiatiefnemers van de bouw, te weten de electriciteitsbedrijven NUON en RWE.


Op deze avond zullen een drietal sprekers vanuit hun deskundigheid een korte inleiding verzorgen, waarna interactief zal worden gediscusieerd met de zaal en er gelegenheid zal worden gegeven tot het stellen van vragen.
Als sprekers treden op:
Agnes de Rooij - Campaigner van Greenpeace, over de gevolgen van kolencentrales en CO2 opslag voor het milieu.
Wim Niessen - Arts, over de mogelijke geondheidsrisico's voor de omwonenden van de kolencentrales en
Jan Langekamp - Fractievoorzitter GroenLinks in de Provinciale Staten van de Provincie Drenthe, over de gevaren van CO2 opslag in de bodem. (nog niet helemaal zeker)
De avond wordt aan elkaar gepraat door Herman Folkerts, Voorzitter van de Vereniging Zuivere Energie.
De toegang is gratis, de consumpties zijn voor eigen rekening.