zondag 28 november 2010

Not amused at all!

Wat is het weekend toch weer snel voorbij gegaan, he lieverd..., sprak Michelle op liefdevolle toon tot haar man Barack toen hij nog even snel wat stukken aan het doornemen was voor de imposante open haard, waar ook Roosevelt nog menig praatje had gehouden. Ja, mij een beetje te rustig geweest, antwoordde Barack gedwee. Ik had eigenlijk nog wat berichtjes van het headquarter aan de ambassades in het buitenland verwacht. Misschien weet Hilary iets meer. Juist op dat moment ging de voorbel.... Fleurop met een bloemetje, waaraan een klein kaartje was gebonden met de tekst: "I think: Youre out man! De welgemeende groetjes van Julian Assange!

zondag 21 november 2010

Ook nu nog: "Franco Leeft!"

Het was een tijd van grote beroering, na de mislukte staatsgreep van februari 1981 in de ultrarechtse organisaties: ze kalkten de muren vol met 'Franco Leeft!' en 'Leve Spanje!',ze reden rond in open auto's en ze dromden her en der samen om hun leuzen te roepen en hun hymnes te zingen...
Raffaele zong uit volle borst de hymne, Cara al sol, van de falangisten mee, en met zijn blik, keurde hij de terughoudendheid van de andere drie af.
Uit "Melktanden" van Ignacio Martinez de Pison (Uitgeverij Signatuur, 2009)
Zelfs nu nog, 35 jaar na de dood van de facistische Generaal Franco, komen ze nog steeds samen om hem te herdenken op de Plaza de Oriente in Madrid (Beelden nu.nl - 2 november 2010)

maandag 15 november 2010

Is dit ook dat beschaafde Denemarken?!

Denemarken is betrokken bij een schandelijke praktijk.
De zee is rood gekleurd en dit keer niet vanwege de klimaatveranderingen in de natuur. Het komt door de wreedheid van (zogeheten beschaafde) mensen die honderden Calderon dolfijnen, ook wel grienden genoemd afslachten!!!!!!!


Dit gebeurt elk jaar op de Faeröer Eilanden, die tot Denemarken behoren. Dit slachten gebeurt voornamelijk door tieners. WAAROM? Het is een volksfeest om te vieren dat ze volwassen zijn! Dit wordt door hen aangetoond door middel van het doden van de grienden.


Het doden van de grienden is een groot feest waarbij iedereen op een of andere manier mee doet. De een doet mee aan het doden en de ander legitimeert dit door er als toeschouwer bij te zijn. Niemand grijpt in.


De Grienden sterven echter niet direct, Er wordt meerdere malen op ingehakt met dikke haken. Op dat wanhoopsmoment produceren de dolfijnen een gehuil dat kan worden vergeleken met dat van pasgeboren babies.


De dieren lijden en er is geen enkel medeleven terwijl deze prachtige schepselen langzaam sterven in hun eigen bloed.


Dit moet uiteraard onmiddelijk stoppen! Maak de Denen duidelijk dat dit niet mag doorgaan! Alvast bedankt!

zondag 14 november 2010

Belgie kopje onder....


Waterdrager, waterdrager, draagt het water naar de......, een deuntje dat bij het zien van al dit belgisch leed spontaan bij mij naar boven kwam. Wat een ellende!

dinsdag 9 november 2010

Mijn nieuwe vaderland

Wie neerlands bloed in d’aders vloeit
van vreemde smetten vrij
wiens hart voor volk en orde gloeit
verhef uw zang als wij.
Vandaag zien wij weer één van zin
de vlaggen afgestoft.
Vandaag zet ik mijn feestlied in
voor vaderland en schoft.

Ik eer de leiders van mijn land.
Hun vlekkeloos parcours
leert mij wat macht vóór al verlangt:
’t geweten van een hoer.
Ik eer mijn leiders hemelhoog
en ’t hoogst zit een fascist
die u en mij zolang gedoogt –
zolang als hij beslist.

Beschermt gij, leiders, onze grond
waar vreemde adem gaat
gij die zo rein zijt, kerngezond
en zuiver op de graat.
Wij smeken om een harde hand
in aangewreven haat.
Behoud voor 't lieve vaderland
de blanke natiestaat.

Braakt uit, gij vrienden, vrij van zin
uw krop, uw kreet, uw gal.
Niets is taboe en niets te min
uw bagger minst van al.
Verneder dus wat u niet zint
sla stuk wat niet bevalt
laat zien hoe u dit land bemint
omhels het op zijn smalst.

Hoe klopt ons hart, hoe zwelt ons bloed
bij 't rijzen van dees’ toon.
Klonk ooit een zuiverder gemoed
een leger hart zo schoon?
Waar hoorde men die koekoekszang
voor volk en vaderland?
Dat was toen in het landsbelang
een heel volk werd verbrand.

Dood nu wat afwijkt van uw bloed
en van uw onderbuik.
Bewaar het niet, verdelg het goed
zodat dit land ontluikt.
Wie hier nog onze mildheid zoekt:
los op in brandend veen.
Waar elk verschil werd opgedoekt
zijn staat en burger één.

Wie neerlands bloed in d’aders vloeit
van vreemde smetten vrij
die fabel staat weer eens in bloei
in dwazen zoals wij.
Veel liever word ik door een volk
van hunnen aangerand
dan mee te gaan in deze kolk
van schoft en vaderland.

Ramsey Nasr
Dichter des vaderlands

dinsdag 2 november 2010

De van Miltenburg Taliban

Het VVD kamerlid van Miltenburg heeft zich vandaag uitgesproken dat de publieke omroep zich niet behoort bezig te houden met de nieuwe media, zoals ondermeer de nieuwsverspreiding via het internet, doch zich behoort te beperken tot haar kernactiviteit, het maken van radio en televisie-uitzendingen. Dit in aansluiting op de passage daarover in het regeerakkoord. Van Miltenburg heeft het hierbij voornamelijk gemunt op nieuwe producten die via het internet worden aangeboden en die los staan van de uitzendingen via de radio en de TV. Uitzending gemist mag wel, maar bijvoorbeeld politiek24, nieuws24 etc. liggen gevoeliger. De eerste is direct gerelateerd aan de uitzendingen of liggen in haar verlengde en zijn daarmee dus een primaire taak van de publieke omroepen, politiek24 bijvoorbeeld, is een geheel ander product en biedt daarmee dus een van de reguliere uitzendingen afwijkend nieuw concept. Oneerlijke concurrentie dat betaald wordt met belastinggeld voor de commerciele dagbladen die met wisselend succes via het internet geld proberen te verdienen, roept van Miltenburg.


Van Miltenburg vertolk daarmee de opvatting van zowel de VVD als de PVV, waarbij de laatste de publieke omroep als exponent van de linkse kerk ziet, een linkse hobby zoals u wilt. Van Miltenburg gaat hierbij voorbij aan het feit dat de wereld de laatste 25 jaar niet stil heeft gestaan en dat er met de komst van de computer en later het internet, naast de bestaande radio en televisie, een nieuw medium is bij gekomen waarop uitzendingen kunnen worden aangeboden aan de consument.
Een moderne omroep behoort hierop in te spelen want stilstand is achteruitgang. Door een goed concept aan te bieden blijken sommige dagbladen wel winst te kunnen maken via hun website en andere lukt dat kennelijk (nog) niet. Dat heeft allereerst met goed ondernemerschap te maken en minder met de aanwezigheid van een goed functionerende publieke omroep. Deze beperking die de beide "vrijheidspartijen" mij als liefhebber van de publieke omroep proberen op te leggen behoort dan ook niet in Nederland thuis maar zou je toch eerder verwachten in een land als Afganistan.