vrijdag 16 september 2011

De centrale bedwongen!


Ik weet het, de titel is dubbelzinnig gekozen... Natuurlijk is het mijn diepste wens dat de plannen voor het verder afbouwen en het ooit in bedrijf mogen brengen van de RWE kolencentrale in Eemshaven, nu de Natuurbeschermingswet-vergunningen door de Raad van State zijn vernietigd, definitief in de koelkast worden gezet (en dus in die zin zijn bedwongen). Zover is het echter nog niet. Voorlopig heb ik tijdens een werkbezoek van de Statencommissie Mobiliteit & Energie alleen nog maar de 110 meter hoge betonkolos, als een co(o)l der 1e categorie met behulp van een snelle lift mogen bedwingen. Toegeven het uitzicht over de kwetsbare Waddenzee is fantastisch maar wat zou ik toch graag willen dat het hier om een hoog rendement chocoladefabriek gaat i.p.v. een CO2, fijnstof en giftige gassen uitstotend en totaal overbodig monster.

maandag 12 september 2011

Buslijn Vlagtwedde - Winschoten lijkt gered


GRONINGEN - De busverbinding tussen Vlagtwedde en Winschoten, die voor een deel met opheffen werd bedreigd, lijkt gered.

Dat meldt Herman Folkerts van GroenLinks. De partij maakt zich in de Provinciale Staten sterk voor behoud van de buslijn. Het OV-Bureau Groningen-Drenthe moet flink bezuinigen en wil de busverbinding in de daluren omzetten in een bellijnbus. GroenLinks is daar tegen, omdat het de enige verbinding tussen Zuidoost-Groningen en Winschoten is. De partij krijgt steun van PvdA en CDA. Gedeputeerde Marc Boumans heeft toegezegd zich in te zullen zetten voor de buslijn.

Op de Website van RTV Noord staat een audiofragment van de uitzending op 12 september waarin ondergetekende een toelichting voor de radio heeft gegeven over dit onderwerp. Klik hier voor pagina RTV Noord