maandag 13 februari 2012

Oproep i.h.k.v. de afschaffing RUB

Geachte fractie GroenLinks,

Graag wens ik u te mobiliseren om de minister op te roepen het voorgenomen besluit over afschaffing van de RUB (Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen) te herroepen. Ik maak mij grote zorgen over het voorgenomen besluit om de verkoop en het gebruik van al eeuwen in gebruik zijnde - dus onschuldig gebleken - natuurlijke middelen in de land- en tuinbouw per 1 Juli a.s. te verbieden. Dit verbod dwingt producenten deze middelen te laten registreren als bestrijdingsmiddelen, eufemistisch gewasbeschermingsmiddelen genoemd. Producten als melk, bijenwas, zeewier-extract, e.d. worden dan gelijkgeschakeld aan synthetisch geproduceerde chemische producten. De consequenties van het voorgenomen besluit zijn duidelijk niet goed overwogen. De effecten van een verbod blokkeren reƫle opties om op een meer milieu-verantwoorde en gezondere wijze ons voedsel te produceren, dus voedsel zonder chemische residuen. Deze ontwikkelingen zijn volop gaande in de Nederlandse tuinbouw en verschaffen deze sector een groot onderscheidend vermogen ten opzichte van buitenlandse concurrenten. Het besluit druist ook in tegen beleidsvoornemens en wetgevingen die streven naar een groenere economie met meer duurzaamheid en minder uitstoot van CO2, Nitraat, en chemische residuen. Last but not least, de economische consequenties van het besluit zullen zijn dat tal van vooral midden- en kleinbedrijven en biologische voedselproducenten de deuren zullen moeten sluiten, niet iets waar wij in deze zware economische tijden nu direct op zitten te wachten.

Ik vertrouw op uw gezond verstand en uw verantwoordelijkheidsgevoel om dit besluit aan te vechten met de mogelijkheden die u hebt.

Met vriendelijke groeten,

H.D.D. Folkerts
Pekelderstraat 11
9673 BJ Winschoten.

GroenLinks Congres 2012Samen met Rien Honnef naar het congres geweest, immers naast de missie in Kunduz moest ook worden gestemd om Nienke Homan in het landelijk bestuur te krijgen. Helaas liep dat net anders. Nu ook 4 uren voor de provinciale beleidsmedewerker geformaliseerd in de GL organisatie en geen 2/3 meerderheid om de statuten aan te passen om via een referendum de landelijke kandidatenlijsten vorm te laten geven.