vrijdag 30 november 2012

Herinnering aan Vanessa

Het moet halverwege de jaren tachtig zijn geweest dat ik in gesprek raakte met de man die de afgelopen dagen steeds door de toegangspoort van het Gemeentelijk Handels Entrepot naar binnen kwam om te gaan werken op het oude zendschip dat in het dok, achter de drijvende boom aan de kade lag. Wat gaat er met het schip gebeuren, vroeg ik aan hem. Verbouwen, antwoordde de man, Hij ligt hier in verband met een belastingschuld van de vorige eigenaar. Er is uiteindelijk beslag op gelegd, openbaar verkocht en nu is ie van mij. Ik ga er een drijvende discotheek van maken, vertelde de nieuwe eigenaar van de legendarische thuisbasis van Radio Veronica mij.

Onze gesprekken intensiveerden gedurende de verbouwing in het Amsterdamse entrepotdok. Het monde uiteindelijk uit in een persoonlijke uitnodiging om bij de feestelijke opening van de discotheek in Lelystad, mijn woonplaats destijds, aanwezig te zijn. De enveloppe, vol met serpetine-snippers, zorgde voor de nodige rommel op de vloer, en twee weken later gingen L en ik naar de opening. Hoogwaardigheidsbekleders van brandweer en gemeente, waaronder de toenmalige burgemeester Han Gruyters, God hebbe zijn ziel, verdrongen zich om de rondborstige Vanessa, die in die dagen met het hitje 'Up side down' haar eerste schreden had gezet op het pad naar het bekende Nederlanderschap.

We voelden ons als een kat in een vreemd pakhuis maar het schouwspel rondom de zangeres die met een kanonschot de opening zou gaan verzorgen maakte veel goed. Op een gegeven moment stond ze in onze directe omgeving. Ik draaide mij naar haar om en trok de stoute schoenen aan en zei tegen haar: Weet je dat je hier in Lelystad bent vernoemd? Nee, zei ze, is dat zo? Ja, hernam ik het woord. In één van onze stadswegen liggen twee steile bulten achter elkaar, die noemen ze hier de Vanessa-bulten. Ze keek mij met verbijstering en toenemende ergernis aan en draaide zich vervolgens van mij af.
Het werd tijd om naar huis terug te gaan.

Nu een kleine dertig jaar later, is het schip na vele omzwervingen gisteren aangekomen in de stad Groningen, alwaar het zwaar roestige en gehavende schip weer in haar oude staat zal worden gebracht. De discotheek die in Amsterdam werd ingebouwd en waarvan ik de eerste opening heb mogen meemaken wordt er in de komende tijd weer uitgehaald en vervangen door nieuwe studioruimtes waarmee een multimediabedrijf de komende tijd haar geld denkt te gaan verdienen.

Voor mij toch een beetje een feest van herkenning met dank aan Vanessa.

woensdag 7 november 2012

Ter overdenking: positief koopkracht effect

Nadat hem de fles wijn was uitgereikt, sprak de gastspreker van die avond zijn dank uit en maakte en passant een opmerking naar het organiserend bestuur, dat hij gewend was zijn eigen wijnen net iets duurder te drinken. Maar de wijn die u gegeven is, is van een zeer respectabele kwaliteit, verontschuldigde de secretaris zijn aankoop. Dat is ook niet het punt, mijn waarde heer, hervatte de gastspreker zijn betoog. Doorgaans schaf ik mijzelf de wijn aan maar tot mijn genoegen ontvang ik deze fles mooie rode wijn gratis van u. Vandaar mijn opmerking dat ik gewend ben mijn eigen wijnen duurder te drinken.

maandag 5 november 2012

Wetenschapsfraude

Nu er vandaag nog meer gevallen van wetenschapsfraude van D.Stapel naar boven zijn gekomen, herinnerde dat mij aan een klein artikeltje over de schilder Antonio Fomez van Umberto Eco, dat volgens de inzichten van het hedendaagse citationisme, geen enkele twijfel met zich mee kan brengen omtrent de waarheid daarvan.

Om de lezer ( over het begrip 'lezer' vgl. D.Coste, ' Three concepts of the reader and their contribution to a theory of literary texts', Orbis literarum 34, 1880; W.Iser, Der Akt des Lesens, München, 1976; U. Eco, Lector in tabula, Milaan, 1979; G.Prince, 'Introduction á l'étude du narrataire' Poétique 14, 1973; M.Nojgaard, Le lectuur te Le critique, Degrés 21, 1980) wat nieuwe ideeën aan de hand te doen ( vgl. B.Croce, Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale, Bari, 1902; H.Bergson, Oeuvres, Edition du Centenaire, Parijs, 1963; E.Husserl, Ideen zu einder reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, Den Haag, 1950) over de schilderkunst (over het begrip 'schilderkunst' vgl. Cennino Cennini, Trattato della pittura; Bellori, Vite d'artisti; Vasari, Le Vite; Trattari d'arte della Cincquecento, bezorgd door P.Barocchi, Bari, 1960; Lomazzo, Trattato dell'arte della pittura; Baldinucci, Vocabolario toscano dell'arte del disegno, S.van Hoogstraten, Inleyding tot de Hooge Schoole der Schilderkunst, 1678, VIII,I, pp 279 e.v.; L.Dolce, Dialogo della pittura; Zuccari, Idea de pittori) van Antonio Fomez (vgl. voor een algemene bibliografie G. Pedicini, Fomez, Milaan, 1980, met name pp 60-90) zou ik een analyse moeten trachten te geven (vgl. H.Putnam, 'The analytic and the synthetic' in Mind, Language and Reality 2, Londen-Cambridge, 1975; M. White (red.), The Age of Analysis, New York, 1955) die absoluut onschuldig en onbevooroordeeld (vgl. J.Piaget, La répresentation du monde chez l'enfant, Parijs, 1955; G.Kanizsa, Grammatica del vedere, Bolonga, 1981) van vorm is (vgl. W.Köhler, Gestalt Psychology, New York, 1947; P. Guillaume, La psychologie de la forme, Parijs, 1937). Maar dat is een heel ding (over het Ding an sich vgl. I.Kant, Kritik der reinen Vernunft, 1781-1787) in deze post-moderne (vgl. vgl. ((vgl. (((vgl. vgl. )))))) wereld ( vgl. Aristoteles, Metafysica). En daarom zeg ik dus maar niets (vgl. Sarte, L'être et le néant, Parijs, 1943). Rest de stilte (Wittgenstein, Tractatus, 7). Sorry, andere ( vgl. J.Lacan, Ecrits, Parijs, 1966) keer (vgl. Violet-le-Duc, Opera omina) beter.