vrijdag 17 april 2015

Zoveel beter

Je zou "Zen en de kunst van het motoronderhoud" van Robert Pirsig eens moeten gaan lezen zei mijn goede kennis, een op Walter Benjamin afgestudeerd filosoof, tegen mij. Het liefst in het Engels want dat boek is zoveel beter dan de Nederlandse vertaling. Echter dat advies klopt niet. Van de Engelstalige versie zou ik misschien maar 60% begrijpen, terwijl van de mindere geachte Nederlandstalige editie een geschatte 95% spontaan zou beklijven. Zoveel beter is dan ook maar een relatief begrip.

woensdag 8 april 2015

Het neusje van de zalm

De herfst droop ten volle uit de bomen en de harde wind sloeg de regen in pijpenstelen tegen de ramen van het hoge en moderne kantorencomplex. In de boardroom op de bovenste etage zorgde het klimaatsysteem voor een comfortabele warmte en was van het natuurgeweld buiten niets te merken. Bestuursvoorzitter Reinier Snoek recapituleerde de argumenten die door de anderen aan tafel waren ingebracht, nogmaals om enerzijds te controleren of hij het zelf allemaal goed begrepen had en anderzijds om zijn collega bestuursleden alsnog in de gelegenheid te stellen om correcties of verduidelijkingen op het uitgesprokene aan te brengen.
Vanuit het perspectief om goede bestuurders aan te kunnen blijven trekken, ook ten behoeve van de toekomst van onze bank, wordt het als noodzakelijk gezien, om in overeenstemming met eerder gemaakte afspraken met onze aandeelhouder de Staat, thans een vergoeding van € 100.000,- per jaar toe te voegen aan de bezoldiging van het bestuur. Dit ter compensatie van het wegvallen van eerder van toepassing verklaarde variabele inkomensbestanddelen - lees onze bonus-, waarmee uiteindelijk onder de streep van loonmatiging sprake zal zijn.
Precies, reageerde Andries van Kronkelen, dat past ook precies in het concept van loonmatigingsbeleid dat we voor de gehele organisatie hebben voorzien. Op deze wijze kunnen we elkaar tenslotte recht in de ogen blijven aankijken terwijl we eveneens oog hebben voor de personele kant van de nimmer te onderschatten bestuurdersverantwoordelijkheid, specifiek ten aanzien van het aspect rondom de werving en selectie van onze toekomstige topbestuurders. Reinier Snoek liet zich breed achterover vallen in de lederen draaifauteuil en schaterlachend, hetgeen zo kenmerkend voor hem is, slaakte hij de opmerking dat slechts alleen op deze wijze het neusje van de zalm kan blijven worden aangetrokken als bestuurder van onze bank. Soms moeten we daarvoor persoonlijk een offer brengen, mijne Heren, zo besloot hij dit punt op de agenda om vervolgens door te gaan met het volgende bespreekpunt, de voortgang van de ingestelde personeelsinkrimping als een van de pijlers van kostenbeheersing binnen dé bank. Het lid van de Raad van Bestuur, welke gekscherend door de anderen Hakkie Takkie werd genoemd omdat dit zo treffend bleek te rijmen op diens achternaam en bovendien recht doet aan zijn werkwijze waarop hij leiding geeft aan de inkrimpingsoperatie, nam vervolgens het woord en gaf de laatste stand van zaken hoe de reductie van het aantal personeelsleden inmiddels op substantiële wijze bijdraagt tot een aanzienlijke besparing op het gehele loonkostenplaatje binnen de organisatie.
De overige bestuurders waren allen zeer onder de indruk over de behaalde ontslagen en contract beëindigingen tot nu toe, want als goede bestuurders wisten zij immers als geen ander dat met het reduceren van de loonkostencomponent, grote besparingen op termijn zijn te behalen.
Ja, werkelijk in alles stond slechts de toekomst van de bank voor deze bankbestuurders voorop.