donderdag 16 juli 2015

Indianenpraatjes van Isabelle met de bruine ogen.

Ik herkende haar direct, Isabelle met de bruine ogen. Op de foto had ze iets mystieks, iets geheimzinnigs over haar. Mooie vrouw, inmiddels wel iets ouder geworden dan toen ik met haar gewerkt heb, maar nog steeds betoverend mooi. Op de foto leek ze met de haar omringende natuur geheel tot inkeer te zijn gekomen. Nonchalante wollen trui om het ranke lijf en een leren westernhoed op haar met kastanje bruine lokken omgeven koppie. Lokken die nog net als vroeger tot diep over haar schouders reikten. Ze leek met die mooie bruine kijkers op enigszins lome wijze naar een stip op de horizon te staren. Bruine kijkers waarin menig man direct zou willen verdrinken.

Ik was haar al jaren uit het oog verloren en nu trof ik ineens een foto van haar aan op Internet. Ik kan mij nog herinneren dat ze op het werk de kans kreeg om zich als coach te specialiseren. Het paste precies bij haar en het sloot naadloos aan bij een op gang gekomen innerlijk proces waarbij ze zichzelf wilde hervinden. Het juk van een kennelijk onverwerkt verleden moest worden afgeworpen, althans zo kwam het bij mij over. Ze wilde haar opgelopen schichtigheid en zwakte verruilen voor kracht en zelfstandigheid. In dat streven kwam de aangeboden opleiding tot coach als een zegen over haar heen. Naast de eigen persoonlijke groei zou zij dan ook in staat zijn om in de nabije toekomst anderen te verlossen van de blokkades in hun leven.

Zo is het blijkbaar ook gegaan. In het proces van persoonlijke groei staat loslaten centraal. De veilige werkkring werd door haar op enig moment verruild voor een eigen coaching praktijk en in de privésfeer kondigde een scheiding zich al spoedig aan, want soms is loslaten ook houden van. In de grote arcana van het Tarotspel staat de dood immers niet voor het einde maar voor een nieuw begin.

Om te ontdekken wat ze nu tegenwoordig doet heb ik de website bezocht waaraan zij nu beroepsmatig verbonden is. Het innerlijke proces heeft zich bij Isabelle ook nadien nog voortgezet want de reguliere coaching praktijk heeft zij inmiddels verruild voor activiteiten met een duidelijk spirituele inslag. Ze handelt, zo wordt mij duidelijk, onverkort in indianenpraatjes. Als remedie voor een terugkeer naar de oorsprong en om weer in verbinding te komen met moeder Aarde als allesoverheersende kracht, biedt zij op transcendente wijze haar Rebirthing therapieën aan. Dat je in staat bent je zo te bevrijden van het huisje, boompje, beestje bestaan van weleer, dat vind ik toch wel fascinerend knap van haar.

donderdag 9 juli 2015

Sweet sexteen

Of je hoerenlopen nu moreel verwerpelijk vindt of niet, het gebeurt al sinds mensenheugenis. Op zich is daar ook niets mis mee, al druist het soms wat in tegen onze christelijke moraal. Maar ja, die hebben we uiteindelijk ook maar opgelegd gekregen. De dames welke de heren voor betaalde seks ontvangen prijzen net als de witgoedhandelaar of de groenteboer hun waren aan in de krant of op het internet. Echter indien een witgoedhandelaar een wasmachine aanbiedt met de belofte dat deze tot 1400 toeren centrifugeert maar dit blijkt slecht 900 toeren te zijn, dan heeft een eventuele koper het recht om te reclameren. Hij is immers door de onjuiste informatie over het product onbedoeld overgegaan tot de aankoop van een apparaat dat feitelijk niet aan zijn eisen voldoet. De verkoper kan in dit geval misleiding worden verweten en zal over het algemeen genoodzaakt zijn om de koop ongedaan te maken of op andere wijze een compensatie aan te bieden.

In de prostitutie werkt het kennelijk net even anders. Deze week staan 29 klanten van betaalde seks in de Valkenburgse lover-boy zaak voor de rechter. Zij hadden gereageerd op een advertentie op internet waarbij een 18 jarig meisje haar lichaam ter vermaak aan hen aanbood. Na het intiem samen zijn met dit meisje, werd na een inval van de politie in het hotel van waaruit gepeesd werd, duidelijk dat het meisje nog minderjarig was (16) en dat een 22 jarige knaap als haar pooier daar in optrad, hij had de afspraken met de mannen telefonisch geregeld en hij regelde ook de financiële afhandeling met de klanten. Hij had zijn vriendinnetje wellicht aangezet tot prostitutie maar van enige dwang of geweld was nimmer sprake geweest. Aan de hand van de telefoongegevens uit de mobiel van de 22 jarige en de gebruikte condooms (DNA) uit de prullenmand van de hotelkamer werden de klanten opgespoord en voor de rechtbank gebracht voor seks met een minderjarige.

Ondanks dat de van haar diensten gebruikmakende mannen er ter goeder trouw vanuit mochten gaan dat de prostituerende tiener de meerderjarige leeftijd van 18 had bereikt - en zij dus niet bewust voor seks met een minderjarig meisje van 16 hadden gekozen en betaald-, wordt ondanks deze misleiding niet de verkopende partij (de pooier en het meisje) in gebreke gesteld (zoals bij de witgoedhandelaar het geval is) maar de afnemer van de dienst. De opgespoorde mannen voelen zich dan ook ongelofelijk bij de poot genomen hetgeen feitelijk natuurlijk ook zo is en voelen de opsporing en gerechtelijke vervolging – met veel media aandacht daarom heen – als een groot onrecht dat op hun schouders en psyche drukt. Voor twee mannen werd deze druk inmiddels teveel, zij pleegden zelfmoord om aan de schande en verschutting in hun omgeving te ontsnappen. Het is dat ik mij niet waag aan hoerenloperij, maar in feite had dit iedere iets te goed gelovige man kunnen overkomen. Dat er nu carrières, reputaties en huwelijken (die mogelijk toch al slecht waren) worden vernietigd door de opzettelijke misleiding van een uit vrije wil haar lichaam exploiterend 16 jarig meisje, is natuurlijk ook heel bitter te noemen. Het wordt nog des te gekker nu de ouders van het meisje bij deze mannen ook nog een claim tot smartegeld overwegen in te dienen.