vrijdag 2 juli 2010

Geslaagde voorlichtingsavond Kolencentrales en CO2 opslag

Op woensdagavond 30 juni jl. heeft de "vereniging zuivere energie" een voorlichtingsavond gehouden in de directe omgeving van de in aanbouw zijnde kolencentrales in de Eemshaven. Bedoeling was dan ook om de mensen uit deze regio te informeren over de komende klimakillers in hun achtertuin. Om 8 uur 's avonds werd begonnen met de voorlichting in het dorpshuis van Roodeschool. Allereerst heeft Agnes de Rooij (Greenpeace) een verhelderend verhaal verteld over kolencentrales en kolen in de keten. Daar lusten de honden werkelijk geen brood van.

Daarna gaf Wim Niessen als deskundig arts, welke ook met medische milieukundige vraagstukken te maken heeft, uitleg over de effecten op de gezondheid door de uitstoot van de kolencentrales. Uiteraard moet je vaststellen dat het uitstoten van zware metalen, giftige gassen en fijnstof niet gezond kan zijn. Echter afgezet tegen de achtergrondwaarden welke nu al van toepassing zijn op de luchtkwaliteit in Noord Nederland is de extra blootstelling aan de uitstoot van de kolencentrales door vermenging en dus de verdunning van de concentratie in de lucht niet van dien aard dat daarmee de aanvaardbare risiconiveau's worden overschreden. Uiteraard hoort de echte tegenstander van kolencentrales het graag anders, maar toch heeft de vereniging er voor gekozen om de controversiele boodschap te laten vertellen. In dat opzicht verkiezen we onze geloofwaardigheid boven het ongefundeerd inspelen op het sentiment. Anders ligt het wel voor de milieu-effecten, daarvoor geldt dat de zware metalen niet meer uit het milieu verdwijnen en cumuleren naar mate de uitstoot voort duurt. Juist daarom zou je een kolencentrale in je achtertuin ook niet moeten willen.

Ik heb zelf de laatste presentatie over de CO2 afvang en opslag, inclusief transport van CO2 naar de voormalige gasvelden voor mijn rekening genomen. De voor en nadelen van CO2 opslag zijn duidelijk naar voren gebracht, waarbij de voordelen werkelijk niet opwegen tegen de nadelen van CCS. De zaal (tegen de 100 personen) hebben we een eerlijk en evenwichtig verhaal geboden, waarbij ook vragen en opmerkingen vanuit het publiek voldoende aandacht hebben gekregen. In meerderheid was de zaal zeer betrokken bij het door ons gebrachte verhaal en verbaasd over het feit dat hen dit nog niet eerder was verteld. Van de uitgenodigde plaatselijke politici in de Eemsmondregio was slecht een klein handje vol komen opdraven. Deze wensen wij dan ook speciaal te bedanken voor hun komst naar deze bijeenkomst. Al met al een geslaagde opzet van de avond.

1 opmerking:

Henk Veenstra zei

Afgelopen maandag was er een NIET ZO GESLAAGDE persvoorlichting van de demissionaire ministers van EZ en VROM over GROOTSCHALIGE CO2-opslag in Noord-Nederland.
De pers mocht drie korte vraagjes vragen.
Het blijkt dat CCS opgelegd wordt middels de Crisis- en herstelwet en de Rijks-Coördinatie-Regeling. Enkele Noordelijke bestuurders mogen de Rijksselectie van voorkeurs-opslagvelden nog wel of niet beamen, maar EZ/VROM heeft het laatste woord. In mijn beleving is het zelfs mogelijk, dat de resultaten van de proeven VOORAF ( die in Barendrecht) NIET afgewacht zullen worden en, dat CO2-opslag in het Noorden mogelijk gemaakt wordt zondser die noodzakelijke en gewenste experimenten.