zondag 19 januari 2014

Zeepbel voor gasbel

Groningen en dan met name Noordoost en Oost Groningen beheersen de politieke agenda van het kabinet. Er zijn vast bewindslieden die bij het horen van de naam van onze regio al het zweet tussen hun billen hebben staan. De minister van Economische Zaken Henk Kamp heeft ons afgelopen vrijdag zijn fopspeen gebracht, waarvan hij hoopt dat daarmee hier het rumoer over de gaswinning en de aardbevingen zal gaan verstommen. Ter compensatie van het leeghalen van de Groninger gasbel en de schade en ellende die dat in onze provincie allemaal teweeg brengt, heeft hij ons met zijn aangekondigde maatregelen en zijn financiële kralen en spiegels uiteindelijk een zeepbel verkocht.

We worden wederom met zijn allen weer besodemieterd! Laat ik beginnen met de zogenaamde hand aan de kraan, waarbij in het meest risicovolle winningsgebied de productie met maar liefst 80% wordt teruggebracht. Het betreft concreet de productie rondom Loppersum, waar de prachtige fresco's van de hervormde Petrus en Paulus kerk al in stukken naar beneden komen. Het verlies aan productie aldaar wordt aan de rand van het Groninger gasveld gecompenseerd door meer uit de grond te gaan halen rondom Hoogezand-Sappemeer en Scheemda. Het risico dat de aardbevingen zich op termijn mee zullen gaan verplaatsen naar dit gebied als episch centrum wordt gebagatelliseerd met de voorspelling dat de kans op een beving daar, door een andere bodemsamenstelling, maar 10% is van de huidige situatie rondom Loppersum. Wie kennen de NAM en de wetenschappers, wie gelooft dat nog?

De productie gaat inderdaad omlaag. Ten opzichte van het afgelopen jaar dan. Het jaar waarin de hoofdafsluiter juist, tegen alle adviezen in, extra wijd open werd gedraaid en waarbij in totaal een topproductie van bijna 55 miljard kubieke meter gas werd gerealiseerd. Nu wil Kamp weer terug vallen op circa 42 a 43 miljard kuub per jaar. Laat dat nu precies de jaarlijkse gemiddelde hoeveelheid van het huidige productieplan zijn! Er wordt daarmee dus in het geheel niet aan productiebeperking gedaan, terwijl het Staatstoezicht op de Mijnen, de adviseur ten aanzien van veiligheid van de minister zelf, al een jaar roept dat ten opzichte van dit productieplan direct minimaal 40% moet worden gereduceerd. De harde conclusie is dat er in 2013 juist 10% meer is geproduceerd in plaats van de geadviseerde 40% minder. Over zorg voor onze regio en haar bevolking gesproken!

Dan het geld. Kamp bracht afgelopen vrijdag 1,2 miljard euro voor de regio mee. Een op het eerste gezicht gigantisch bedrag maar schijn bedriegt. In dit bedrag zit 500 miljoen euro waartoe de NAM zich nu al heeft verplicht om het herstel van de lopende schades af te wikkelen. Ook zit in het bedrag regulier geld voor het verstevigen van de dijken waarmee reeds 850 miljoen euro van de 1,2 miljard al was voorzien. Dit betekent dat slechts 350 miljoen van het totale bedrag aan de regio additioneel geld is. In feite zijn we dus blij gemaakt met een dooie mus.

donderdag 16 januari 2014

Wij gaan de bakens verzetten

Veel van de ellende waar we nu, maar ook in de komende jaren in gemeenteland mee te maken krijgen heeft zijn oorsprong in het huidige regeringsbeleid. De 6 miljard extra bezuinigingen, bovenop de al eerder afgekondigde bezuinigingen, waarmee we in 2013 werden geconfronteerd hebben we ronduit te danken aan de VVD en de PvdA en werden in de afgelopen herfst mede mogelijk gemaakt door D66, de ChristenUnie en SGP. Als lijsttrekker van GroenLinks in de gemeente Oldambt ben ik blij dat mijn partij niet medeverantwoordelijk kan worden gesteld voor dit huidige afbraakbeleid. Tegelijkertijd heb ik wel te doen met de plaatselijke politici van de genoemde partijen die verantwoordelijk zijn of hun medewerking hebben gegeven aan de keuzes die vooral het sociale domein hard treffen. Kromme dingen praat je immers nooit weer recht, hoe goed je lokale intenties ook zijn. Daar weten wij als GroenLinksers zelf ook over mee te praten.

GroenLinks komt op voor alles wat kwetsbaar is. Dat geldt voor de natuur, ons landschap en het milieu maar bovenal voor de mensen die geen baan meer hebben, in de bijstand zitten of arbeidsgehandicapt zijn. Aan hen willen we weer perspectief voor de toekomst gaan bieden. In de optiek van GroenLinks kan dat alleen maar slagen indien hier in onze regio ook voldoende banen voor handen zijn. Het aantrekken van voldoende werk van buitenaf is geen succes gebleken en de van oudsher gevestigde bedrijven hebben vaak het water tot aan hun lippen staan. Door landbouwmechanisatie, overheveling van productie naar lage lonen landen en de voortschrijdende automatisering zijn er al veel offers gebracht in onze regio. Nu de energieprijzen in ons land steeds meer onder druk komen te staan verdwijnen ook de bedrijven, met Aldel als eerste trieste voorbeeld, die bovengemiddeld van energie afhankelijk zijn. Het gevolg is dat steeds meer mensen hun baan verliezen of daarvan niet meer zeker kunnen zijn. Uiteindelijk treft deze achteruit boerende economische ontwikkeling ons allemaal. De bakker, de slager en met het oog op de toekomst ook onze kinderen. De economie zoals wij deze kennen en die ons onder eerdere gesternten veel welvaart heeft gebracht, begint op haar laatste benen te lopen. De voortekenen zijn talrijk. We storten ons van de ene crisis in de andere crisis. De rijken worden rijker en nemen in getal toe, terwijl de rekening van de malaise wordt neergelegd bij de gewone burgers, de sappelaars ruim in getal, bij u en ik.
 
En ik pas daarvoor. Het roer moet dan ook om. We moeten zelf weer meer het heft in handen nemen en ons minder afhankelijk gaan maken van fossiele energiebronnen waarvan we kunnen weten dat door schaarste daarvan de prijzen in de toekomst alleen nog maar zullen gaan stijgen. Doorgaan op de huidige weg betekent nog meer omvallende bedrijven en voor de gezinnen een stijgende afdracht aan woonlasten omdat uw aller energierekening de komende jaren nog spectaculair zal doorgroeien.
 
De geitenbreiers van vroeger zijn echter de realisten van nu. GroenLinks wil de omslag bewerkstelligen naar een duurzame lokale economie, want daarin ligt volgens ons een groot deel van de oplossing om voor de toekomst gesteld te staan en ons een lonkend perspectief te bieden. Lokaal is dan ook lokaal. We vullen de daken met zonnepanelen en zorgen door middel van grootschalige woningisolatieprogramma’s dat uw energiegebruik omlaag gaat. De winst valt u direct toe want de energierekening valt immers lager uit en uw besteedbaar inkomen wordt daarmee ruimer, we creëren werkgelegenheid want alles moet worden geplaatst en onderhouden en bovendien is het goed voor ons milieu. Bovendien maakt het ons minder afhankelijk van buitenlandse energiereuzen en het Rusland van Poetin, Naast alle homo’s die hij in zijn eigen land in de kou laat staan, zal zijn regime er uiteindelijk ook niet voor terugdeinzen om ons allemaal datzelfde lot te laten ondergaan. Willen we dat riskeren? Mooi niet! Uiteindelijk dus vier keer winst!
 
De gemeente helpt ons mee door subsidies en goedkope leningen te verstrekken. We richten fondsen op en we werken als buurt of dorp nauw samen. Ook hier weer winst want dit komt de sociale cohesie ten goede. We worden weer een hechte gemeenschap.
We richten, O goede ouwe tijd, een eigen lokaal energiebedrijf op en produceren op duurzame wijze ons eigen groen gas. Niet willen en niet kunnen, liggen naast elkaar op het kerkhof! Maar wij zij alive and kicking en we blijven op deze wijze nieuwe groene en duurzame banen scheppen.

Die grote megaparken met joekels van windturbines, die willen we niet meer! Kleinschalige parken van hooguit 3 tot 4 molens waarvan de dorpen in de omgeving in de opbrengst direct meeprofiteren, dat is veel beter. In het Friese Pingjum doen ze dat al en door hun eigen dorpsmolen op zo’n park, kon het gemeenschapshuis en de gymzaal voor het dorp worden behouden. Ook windmolens op een kleinschalig park bieden wederom volop werk. Wel moet een dergelijk park landschappelijk zijn in te passen want natuur en landschapswaarden zijn voor GroenLinks ook erg belangrijk. Windmolens op de zeedijk langs de Waddenzee of de Dollard? Hoe kom je er op! Alleen de gedachte al.
 
De agrarische sector gaan we stimuleren om de overstap te gaan maken naar een bio based economy wat niets anders is dan dat deze economie gebaseerd is op hernieuwbare grondstoffen. Hierbij worden gekweekte gewassen van land, rest hout uit bossen en plantaardig afval gebruikt voor steeds meer toepassingen. Niet alleen als biobrandstof, maar ook hoogwaardige materialen, medicijnen, chemicaliën of plastics. Het grote voordeel daarvan: de grondstoffen raken nooit op. De hernieuwbare economie levert naast eerlijke en innovatieve producten ook veel werkgelegenheid op, zowel voor laaggeschoolde arbeiders al hoger opgeleiden die we in ons Oldambt goed kunnen gebruiken om de zwakke sociaal economische structuur te doorbreken. Met een chemiepark in onze achtertuin biedt de hernieuwbare economie voor het Oldambt veel kansen. Bovendien levert het de boer door de hoogwaardigheid van de op het agrarisch bedrijf te produceren (half)fabricaten een interessante waardevermeerdering per hectare gewas op. Direct doen dus!
 
En.... nog niet enthousiast geworden over onze werkgelegenheidsaanpak? Jammer, dat zouden we erg betreuren. Wel enthousiast? Stem dan op 19 maart op GroenLinks en geef ons de kans en uw vertrouwen om onze gemeente Oldambt groener, duurzamer en socialer te maken. Het wordt nu echt tijd om de bakens te verzetten!