dinsdag 15 september 2015

Om je dood te schamen: Hongarije

Dat Europese vrijheid en welvaart haar aantrekkelijkheden kent wordt heden ten dage op schrijnende wijze bewezen door de onophoudelijke stroom oorlogsvluchtelingen die de uitzichtloosheid en het geweld in eigen land meer dan zat zijn. Met name Syrië spant in dat opzicht de kroon. Gewone stervelingen zijn klem komen te zitten tussen de waanzin van hun eigen president en de barbaren van IS. De eerste vecht tegen beter weten in om zijn macht te behouden over een land dat allang het zijne niet meer is. De nieuwe machthebbers lijken te bestaan uit de koppensnellende en beelden bestormende barbaren van IS. Zij hebben inmiddels een kalifaat uitgeroepen dat de grenzen van Syrië al ver te buiten gaat. Bedreigd van alle kanten kun je dan alleen nog maar vluchten en dat doen dan ook inmiddels honderdduizenden, zo niet miljoenen eerzame en goedwillende burgers met of zonder kinderen. Het is verklaarbaar menselijk gedrag. Bij gevaar is het vechten of vluchten. De meeste mensen kiezen Godzijdank voor het laatste. De wereld staat tenslotte al genoeg in brand.

Velen worden opgevangen in de regio. Jordanië, Turkije en Libanon hebben inmiddels zoveel vluchtelingen opgenomen dat De Europese Unie zich zou moeten schamen over de onenigheid en strijd tussen de lidstaten over de verspreiding van 160.000 vluchtelingen over 28 landen, zoals die op dit moment in Brussel wordt gevoerd. Dat is dezelfde Europese Unie als waar het gezongen slot van de 9e Symfonie van Beethoven is gekozen tot de gemeenschappelijke hymne der Europese naties met de pakkende titel: Alle Menschen werden Brüder. Het is om je dood te schamen.

En bezien we dan het gedrag dat lidstaat Hongarije toont als welkom aan de grens van de EU dan stijgt het schaamrood je nog verder naar de kaken. Wat een wanstaltige vertoning. De bouw van een hoog hek met behulp van gevangenen om vluchtelingen buiten het land te houden. Een cameravrouw die een vader met kind pootje licht zodat beiden ten val worden gebracht, treinen vol vluchtelingen die denken dat ze op reis zijn naar Oostenrijk maar feitelijk worden gedeporteerd naar kampen. In die kampen, zo zagen we onlangs gebeuren worden de bijeen gepropte massa gevoederd als beesten. De broodjes worden door de lucht de menigte ingegooid.

Bij de toetreding van een lidstaat tot de EU moet men aan bepaalde criteria voldoen. Bescherming van de zwakkere medemens en respect voor de mensenrechten behoort daar ook toe. Hoe zwaar hebben we het Griekenland niet gemaakt door hen te houden aan de financiële regeltjes van Europa? Wordt het nu geen tijd dat we een procedure gaan starten om Hongarije uit dit samenwerkingsverbond te wippen?

donderdag 16 juli 2015

Indianenpraatjes van Isabelle met de bruine ogen.

Ik herkende haar direct, Isabelle met de bruine ogen. Op de foto had ze iets mystieks, iets geheimzinnigs over haar. Mooie vrouw, inmiddels wel iets ouder geworden dan toen ik met haar gewerkt heb, maar nog steeds betoverend mooi. Op de foto leek ze met de haar omringende natuur geheel tot inkeer te zijn gekomen. Nonchalante wollen trui om het ranke lijf en een leren westernhoed op haar met kastanje bruine lokken omgeven koppie. Lokken die nog net als vroeger tot diep over haar schouders reikten. Ze leek met die mooie bruine kijkers op enigszins lome wijze naar een stip op de horizon te staren. Bruine kijkers waarin menig man direct zou willen verdrinken.

Ik was haar al jaren uit het oog verloren en nu trof ik ineens een foto van haar aan op Internet. Ik kan mij nog herinneren dat ze op het werk de kans kreeg om zich als coach te specialiseren. Het paste precies bij haar en het sloot naadloos aan bij een op gang gekomen innerlijk proces waarbij ze zichzelf wilde hervinden. Het juk van een kennelijk onverwerkt verleden moest worden afgeworpen, althans zo kwam het bij mij over. Ze wilde haar opgelopen schichtigheid en zwakte verruilen voor kracht en zelfstandigheid. In dat streven kwam de aangeboden opleiding tot coach als een zegen over haar heen. Naast de eigen persoonlijke groei zou zij dan ook in staat zijn om in de nabije toekomst anderen te verlossen van de blokkades in hun leven.

Zo is het blijkbaar ook gegaan. In het proces van persoonlijke groei staat loslaten centraal. De veilige werkkring werd door haar op enig moment verruild voor een eigen coaching praktijk en in de privésfeer kondigde een scheiding zich al spoedig aan, want soms is loslaten ook houden van. In de grote arcana van het Tarotspel staat de dood immers niet voor het einde maar voor een nieuw begin.

Om te ontdekken wat ze nu tegenwoordig doet heb ik de website bezocht waaraan zij nu beroepsmatig verbonden is. Het innerlijke proces heeft zich bij Isabelle ook nadien nog voortgezet want de reguliere coaching praktijk heeft zij inmiddels verruild voor activiteiten met een duidelijk spirituele inslag. Ze handelt, zo wordt mij duidelijk, onverkort in indianenpraatjes. Als remedie voor een terugkeer naar de oorsprong en om weer in verbinding te komen met moeder Aarde als allesoverheersende kracht, biedt zij op transcendente wijze haar Rebirthing therapieën aan. Dat je in staat bent je zo te bevrijden van het huisje, boompje, beestje bestaan van weleer, dat vind ik toch wel fascinerend knap van haar.

donderdag 9 juli 2015

Sweet sexteen

Of je hoerenlopen nu moreel verwerpelijk vindt of niet, het gebeurt al sinds mensenheugenis. Op zich is daar ook niets mis mee, al druist het soms wat in tegen onze christelijke moraal. Maar ja, die hebben we uiteindelijk ook maar opgelegd gekregen. De dames welke de heren voor betaalde seks ontvangen prijzen net als de witgoedhandelaar of de groenteboer hun waren aan in de krant of op het internet. Echter indien een witgoedhandelaar een wasmachine aanbiedt met de belofte dat deze tot 1400 toeren centrifugeert maar dit blijkt slecht 900 toeren te zijn, dan heeft een eventuele koper het recht om te reclameren. Hij is immers door de onjuiste informatie over het product onbedoeld overgegaan tot de aankoop van een apparaat dat feitelijk niet aan zijn eisen voldoet. De verkoper kan in dit geval misleiding worden verweten en zal over het algemeen genoodzaakt zijn om de koop ongedaan te maken of op andere wijze een compensatie aan te bieden.

In de prostitutie werkt het kennelijk net even anders. Deze week staan 29 klanten van betaalde seks in de Valkenburgse lover-boy zaak voor de rechter. Zij hadden gereageerd op een advertentie op internet waarbij een 18 jarig meisje haar lichaam ter vermaak aan hen aanbood. Na het intiem samen zijn met dit meisje, werd na een inval van de politie in het hotel van waaruit gepeesd werd, duidelijk dat het meisje nog minderjarig was (16) en dat een 22 jarige knaap als haar pooier daar in optrad, hij had de afspraken met de mannen telefonisch geregeld en hij regelde ook de financiële afhandeling met de klanten. Hij had zijn vriendinnetje wellicht aangezet tot prostitutie maar van enige dwang of geweld was nimmer sprake geweest. Aan de hand van de telefoongegevens uit de mobiel van de 22 jarige en de gebruikte condooms (DNA) uit de prullenmand van de hotelkamer werden de klanten opgespoord en voor de rechtbank gebracht voor seks met een minderjarige.

Ondanks dat de van haar diensten gebruikmakende mannen er ter goeder trouw vanuit mochten gaan dat de prostituerende tiener de meerderjarige leeftijd van 18 had bereikt - en zij dus niet bewust voor seks met een minderjarig meisje van 16 hadden gekozen en betaald-, wordt ondanks deze misleiding niet de verkopende partij (de pooier en het meisje) in gebreke gesteld (zoals bij de witgoedhandelaar het geval is) maar de afnemer van de dienst. De opgespoorde mannen voelen zich dan ook ongelofelijk bij de poot genomen hetgeen feitelijk natuurlijk ook zo is en voelen de opsporing en gerechtelijke vervolging – met veel media aandacht daarom heen – als een groot onrecht dat op hun schouders en psyche drukt. Voor twee mannen werd deze druk inmiddels teveel, zij pleegden zelfmoord om aan de schande en verschutting in hun omgeving te ontsnappen. Het is dat ik mij niet waag aan hoerenloperij, maar in feite had dit iedere iets te goed gelovige man kunnen overkomen. Dat er nu carrières, reputaties en huwelijken (die mogelijk toch al slecht waren) worden vernietigd door de opzettelijke misleiding van een uit vrije wil haar lichaam exploiterend 16 jarig meisje, is natuurlijk ook heel bitter te noemen. Het wordt nog des te gekker nu de ouders van het meisje bij deze mannen ook nog een claim tot smartegeld overwegen in te dienen.

vrijdag 19 juni 2015

Tijd van komen, tijd van gaan.

Terwijl de ene middenstander na de andere door de economische omstandigheden omvalt en er voor het trouwe en immer plichtsgetrouwe personeel nog geen euro overschiet in het kader van een ontslagvergoeding als onderdeel van een wel verdiend maar niet verkregen sociaal plan, ontvangen de topmannen van in Groningen gevestigde organisaties, en of ze nu vertrekken of juist komen, gigantische bedragen ter compensatie van het door hen ondervonden ongemak. Zo was er bij Hefpunt, het administratiekantoor dat namens de waterschappen bij u en mij de heffing int, sprake van ruim € 900.000,00 vertrekpremie voor de aftocht blazende directeur. Puur gemeenschapsgeld! Bij de Gasunie maken ze het mogelijk nog bonter. Daar hebben ze juist een topman aangetrokken. Omdat werken bij de Gasunie betekent dat je daarvoor naar het Noorden moet verkassen, werd aan topman Fennema - bron DvhN - een verhuis- en inrichtingsvergoeding verstrekt van ruim 41.000 euro. Dat is meer dan een modale werknemer in een heel jaar bij elkaar weet te ploeteren. Door weer en wind, iedere dag maar weer. Wat slechts van F daarvoor gevraagd werd was te verhuizen en zijn nieuwe bewoning opnieuw in te richten. Het ontbrak hem kennelijk tot dan toe aan een fatsoenlijke inboedel in de keet, want waarvoor zou hij anders een inrichtingsvergoeding hebben gekregen? Ook was zijn garderobe kennelijk het aanzien niet meer waard, want aan representatiekosten mocht F zichzelf voor 9000,00 euro iets nieuws uitzoeken. En waar wij tegenwoordig een Dacia Logan voor kunnen kopen en dan nog geld overhouden kreeg de topman € 14.000,00 mee ter compensatie van zijn leasewagen. Dit alles, zo zegt de Raad van Commissarissen van de Gasunie, omdat het contractueel zo was bepaald. Het ontbreekt zo'n club dan ook ten enenmale aan enig normbesef. Volledig het paadje kwijt en losgeraakt van de realiteit van alledag. O ja, mocht ik echt bij u de indruk hebben gewekt dat de Gasunie met F een armlastig topman hebben aangetrokken, dan vergist u zich schromelijk. Met alle bonussen meegerekend, kwam F vorig jaar slechts uit op ruim een half miljoen euro. Oh, God die in de hemelen zijt, wat heb ik toch verkeerd gedaan?

Besluiten, de monarchie betreffende

Ons onvolprezen kabinet heeft vandaag daadkracht getoond door zwaarwegende besluiten te nemen, onze monarchie betreffende. Allereerst een onthulling van de minister-president dat de verbouwing van Huis ten Bosch maar liefst 24 miljoen euro meer gaat kosten dan ervoor was begroot (€ 35.000.000,00). Totale rekening dus 59 miljoen euro. En hoewel ons staatshoofd er zelf niet verantwoordelijk voor gesteld kan worden, had ondanks dat vooraf benadrukt kunnen worden dat de verbouwing van diens toekomstige woning, gelet op de crisis in het land, sober en doelmatig dient plaats te vinden. Want hoe kom je nou in Godsnaam op een overschrijding van 24 miljoen? Waaruit bestaat toch voor de drommel een verbouwing van in totaal 59 miljoen euro? Dan moet je toch bijna alles compleet gesloopt hebben en weer opnieuw opgebouwd hebben onder het gebruik van gouden spijkers en schroeven. Het klinkt mij absurd in de oren en dat in de wetenschap dat dit allemaal gewoon bekostigd wordt uit de belastingpot. Over de belastingpot gesproken, het kabinet heeft vandaag eveneens besloten dat ons staatshoofd definitief vrij wordt gesteld van de, voor ons allen, geldende belastingplicht. Dat was al zo en dat blijft dus zo. Immers een wijziging aanbrengen in zo'n privilege zou, naar mening van onze ministersploeg, veel te veel administratieve rompslomp met zich mee gaan brengen.

vrijdag 12 juni 2015

Wonderlijke wereld

Het is een wonderlijke wereld. Terwijl rechts beleid momenteel op allerlei wijze de positie van de werknemer verzwakt heeft 30 jaar brainwashing van neoliberale krachten er voor gezorgd dat juist de mensen die hierdoor het hardst kunnen worden getroffen VVD, D66 of zelfs PVV zijn gaan stemmen. De mantra's welke verkocht worden onder de noemer "vrijheid" en aangeven dat jezelf verantwoordelijk bent voor de inrichting van je leven en dat je moet participeren in de samenleving om je persoonlijk geluk en succes af te kunnen dwingen hebben er mijns inziens voor gezorgd dat er inmiddels een hele generatie is opgegroeid met de onhebbelijkheden van de no nonsense maatschappij en die op een vrij individualistische manier hun leven zijn gaan leiden. De ikke, ikke en de rest kan stikke mentaliteit zorgt ervoor dat men geen oog meer heeft voor de levensomstandigheden van anderen. Zit je in de uitkering dan zal dat je eigen schuld wel zijn tengevolge waarvan iemand in de bijstand of werkloosheidsuitkering al snel wordt bekeken als een parasiet, een opvreter of een nietsnut. Dat je ondertussen 3x in je hol genomen wordt, wordt helaas niet onderkend. Dat je positie ten aanzien van ontslag steeds verder wordt afgebroken, de WW termijn sterk wordt teruggebracht en de hoogte van je ontslagvergoeding wordt geminimaliseerd dat wordt helaas niet meer gezien. Gisteren kwam het CPB wederom met een voorstel om naar mate je langer werkloos bent de hoogte van je uitkering stapsgewijs terug te brengen. Koren op de molen van juist die rechtse partijen. De Nederlandse arbeider blijft echter tot nu toe in grote getale stoïcijns stemmen op hun eigen ondergang. Hoe maken we mensen weer bewust dat je samen sterk staat en dat solidariteit een kernbegrip is. Dat de ellende van anderen ook jouw voorland kan zijn. Wie heeft er immers nog een baangarantie of vastigheid. Dat je op moet komen voor je belangen als werknemer en dat je in de regel toch in de tang wordt genomen door het grootkapitaal. Ook hier geldt nog steeds: Verenigt u, verworpenen der aarde.

woensdag 10 juni 2015

Hoe de wind waait, waait mijn rokje

We zeggen het één en doen het ander, moeten ze binnen de regeringsploeg met elkaar hebben afgesproken. We laten de mensen langer doorwerken, tot hun 67e minimaal, zodat er minder beslag wordt gelegd op de AOW uitkering en de pensioenen. Op zich valt met die hervorming nog redelijk te leven. We worden tenslotte steeds ouder en blijven langer fit. Echter dat op 2 juni jongstleden, als allerlaatste daad van een aftredende ploeg senatoren, nog is besloten de datum waarop de pensioenuitkering naar het 67e levensjaar wordt gebracht van 2023 naar 2021 te versnellen, dat is ongehoord. Velen die dat treft kunnen zich daar door hun leeftijd of vertrek uit het arbeidsproces niet meer op voorbereiden en worden nu geconfronteerd met een gat in hun inkomsten, soms oplopend tot vele duizenden euro's. Dat mijn eigen GroenLinks senatoren daarmee in hebben gestemd vind ik niet te begrijpen. Waarom deze regering aan een meerderheid helpen in de eerste kamer, ten koste van vele mensen die zich niet hebben indekken tegen een dergelijke overval op hun portemonnee? Bovenstaande is wat mij betreft een schoolvoorbeeld van een onbetrouwbare overheid. Maar het verhaal gaat verder. Doorwerken tot je 67e is één maar vervolgens 4 tot 5000 man met een gemiddelde leeftijd van 53 jaar bij de Belastingdienst, een 100% overheidsdienst, er uit trappen, is iets anders. Dan ben je volgens diezelfde overheid te oud. Je past kennelijk niet meer in het gewenste profiel want tegelijkertijd worden er 1500 hoog gekwalificeerde jongeren binnen gehaald die de gecompliceerde klus met gekoppelde databases moeten gaan klaren. Die jongeren gun ik hun nieuwe baan van harte maar hoe valt dit beleid van deze regering nu te rijmen met fitter blijvende ouderen die van Rijkswege door moeten blijven werken tot hun 67ste?