dinsdag 15 september 2015

Om je dood te schamen: Hongarije

Dat Europese vrijheid en welvaart haar aantrekkelijkheden kent wordt heden ten dage op schrijnende wijze bewezen door de onophoudelijke stroom oorlogsvluchtelingen die de uitzichtloosheid en het geweld in eigen land meer dan zat zijn. Met name Syrië spant in dat opzicht de kroon. Gewone stervelingen zijn klem komen te zitten tussen de waanzin van hun eigen president en de barbaren van IS. De eerste vecht tegen beter weten in om zijn macht te behouden over een land dat allang het zijne niet meer is. De nieuwe machthebbers lijken te bestaan uit de koppensnellende en beelden bestormende barbaren van IS. Zij hebben inmiddels een kalifaat uitgeroepen dat de grenzen van Syrië al ver te buiten gaat. Bedreigd van alle kanten kun je dan alleen nog maar vluchten en dat doen dan ook inmiddels honderdduizenden, zo niet miljoenen eerzame en goedwillende burgers met of zonder kinderen. Het is verklaarbaar menselijk gedrag. Bij gevaar is het vechten of vluchten. De meeste mensen kiezen Godzijdank voor het laatste. De wereld staat tenslotte al genoeg in brand.

Velen worden opgevangen in de regio. Jordanië, Turkije en Libanon hebben inmiddels zoveel vluchtelingen opgenomen dat De Europese Unie zich zou moeten schamen over de onenigheid en strijd tussen de lidstaten over de verspreiding van 160.000 vluchtelingen over 28 landen, zoals die op dit moment in Brussel wordt gevoerd. Dat is dezelfde Europese Unie als waar het gezongen slot van de 9e Symfonie van Beethoven is gekozen tot de gemeenschappelijke hymne der Europese naties met de pakkende titel: Alle Menschen werden Brüder. Het is om je dood te schamen.

En bezien we dan het gedrag dat lidstaat Hongarije toont als welkom aan de grens van de EU dan stijgt het schaamrood je nog verder naar de kaken. Wat een wanstaltige vertoning. De bouw van een hoog hek met behulp van gevangenen om vluchtelingen buiten het land te houden. Een cameravrouw die een vader met kind pootje licht zodat beiden ten val worden gebracht, treinen vol vluchtelingen die denken dat ze op reis zijn naar Oostenrijk maar feitelijk worden gedeporteerd naar kampen. In die kampen, zo zagen we onlangs gebeuren worden de bijeen gepropte massa gevoederd als beesten. De broodjes worden door de lucht de menigte ingegooid.

Bij de toetreding van een lidstaat tot de EU moet men aan bepaalde criteria voldoen. Bescherming van de zwakkere medemens en respect voor de mensenrechten behoort daar ook toe. Hoe zwaar hebben we het Griekenland niet gemaakt door hen te houden aan de financiële regeltjes van Europa? Wordt het nu geen tijd dat we een procedure gaan starten om Hongarije uit dit samenwerkingsverbond te wippen?

Geen opmerkingen: